Duurzaam Durven Doen!

Mede namens gemeente Bergen op Zoom en het Netwerk Duurzaam Durven Doen nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Inspiratieavond Duurzaam Durven Doen, samen kansen pakken.
Deze avond vindt plaats op maandag 27 januari 2014 van 18.00 tot 21.30 uur in theater De Maagd in Bergen op Zoom.
In de bijlage vindt u de uitnodiging met daarin het uitgebreide programma en een mogelijkheid voor aanmelden.
Aanmelden kan ook rechtstreeks via http://bit.ly/DDD2014.

De Inspiratieavond wordt georganiseerd voor ondernemers, organisaties en geïnteresseerden in de regio Bergen op Zoom.
We kijken terug wat er sinds de eerste Inspiratieavond in 2012 met duurzaamheidsinitiatieven is gebeurd in gemeente Bergen op Zoom.
En we blikken vooruit naar initiatieven die op de planning staan. Ook willen we weten wat u verstaat onder duurzaamheid en welke rol de politiek hierin moet hebben. Laat u inspireren, zoek verbindingen en sluit aan!

Namens

Gemeente Bergen op Zoom
Netwerk Duurzaam Durven Doen
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant