MVO

Wij proberen door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen een bijdrage te leveren aan de samenleving. Een samenleving die van ons allemaal is.
Duurzaamheid vormt steeds meer de basis voor onze bedrijfsstrategie.

Duurzaamheid zit verankerd in de kernwaarden van onze organisatie. In onze gedragscode staat dat wij willen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin. Vanuit deze ambitie integreren wij duurzaamheid in onze dienstverlening en in interne organisatieprocessen.

Binnen Comaxs Software Solutions is maatschappelijk verantwoord ondernemen de basis die bijdraagt aan de continuïteit op korte en langere termijn.
Buiten dat het in onze missie terugkomt zijn we hier dagelijks mee bezig. Het belang van eerlijk ondernemen is bij ons te vertalen in een goed evenwicht tussen
investeren in (locale) sociale ontwikkelingen, eerlijke prijzen en meedenken in passende oplossingen.

We zien de effecten terug in de intensieve samenwerking met maatschappelijke zaken (Samen in de Regio, Netwerk DDD), de hoge klant- en medewerkerstevredenheid.

LMM

Bedrijventerrein Lage Meren/Meilust heeft een belangrijke economische functie voor Bergen op Zoom en de regio. Er zijn circa 144 bedrijven gevestigd. Het biedt werkgelegenheid aan bijna 4.500 personen. Het bedrijventerrein bestaat uit meerdere gedeelten: Lage Meren, Meilust, Wouwsestraatweg en directe omgeving. Het totale oppervlak van het gebied is circa 110 hectare.

Netwerk DDD

Wij zijn één van de oprichters van het netwerk Duurzaam Durven Doen. Wij helpen koplopers op het gebied van duurzaamheid door samen te werken, nieuwe connecties te maken en door uitdagingen niet uit de weg te gaan. Het netwerk wil samenwerken met alle bedrijven en organisaties die dit manifest onderschrijven en dezelfde doelen nastreven.

Samen in de Regio

Comaxs Software solution is partner van ‘Samen in de Regio’. ‘Samen in de Regio’ is de schakel tussen het bedrijfsleven, de gemeente en het maatschappelijke veld. Het doel van dit netwerk is het vergroten van de samenwerking en sociale binding, tussen bedrijf en samenleving zonder dat hiervoor financiële middelen aan te pas komen.

Ecabo

In het kader van Social Return bieden wij studenten leer- of werktraject binnen ons bedrijf. We zijn hiervoor gecertificeerd partner van Ecabo en bieden 2 a 3 stagiaires per jaar een stage en/of afstudeer plaats.,

 

Voor vragen of meer informatie, neem direct contact op

Contact